Naše služby

Naše ordinace nabízejí celou škálu vyšetření a ošetření při použití moderních technologií a postupů.

Ultrazvukové vyšetření

Od prosince 2007 je ordinace vybavena novým ultrazvukovým přístrojem , který splňuje všechny podmínky kladené na sonografický přístroj v ambulantním využití. DC-6 má moderní technologii pro digitální zpracování ultrazvukového obrazu, poskytuje kvalitní barevný obraz i přesná 2D anatomická vyobrazení a měření. Přístroj obrazovou dokumentaci ukládá na HDD – dále je možné obrazová data stahovat formou USB portu a možnost obraz archivovat připojeným CD writerem. DC-6 má připojen videoprinter SONY UP-895CE.

Zdravotní pojišťovny hradí ultrazvuková vyšetření v těchto kategoriích:

  • Ultrasonografické vyšetření pánve u gynekologických onemocnění, v porodnictví a šestinedělí – ultrasonografické vyšetření pánve používané v diferenciální diagnostice raného těhotenství, při komplikacích v těhotenství, při komplikacích v šestinedělí a při diagnostice gynekologických onemocnění. Omezení jsou 4 ultrasonografická vyšetření za čtvrtletí nebo 7 ultrasonografických vyšetření za rok.
  • Screeningové ultrasonografické vyšetření v 18.- 20.týdnu těhotenství.
    (Výkon je speciálním screeningovým vyšetřením k záchytu patologií v 18.-20.týdnu těhotenství.) 
  • Screeningové ultrasonografické vyšetření ve 30.- 32.týdnu těhotenství.
    (Výkon je speciálním screeningovým vyšetřením k záchytu patologií v 30.-32.týdnu těhotenství.)

Neplodnost

V naší ordinaci provádíme poradenský servis pro neplodné páry, kterým nabízíme provedení těchto vyšetření : vyšetření spermiogramu, ultrazvukové vyšetření, hysterosalpingografické vyšetření, ve spoluprácí s gynekologickou klinikou FN Olomouc komplexní diagnostické laparoskopie event. hysteroskopická vyšetření. U žen s prokázanou anovulační sterilitou zajišťujeme léčbu pomocí indukce ovulace. V rámci komplexní péče pacientky dále směrujeme do center asistované reprodukce, zabývajících se léčbou neplodnosti.

Mamologické vyšetření

Karcinom prsu je v české republice nejčastějším onkologickým onemocněním u žen, ročně je zachyceno více než 4,5 tisíce nových případů. Onemocnění je velmi často diagnostikováno v pokročilých stadiích. Přitom právě včasné odhalení nádoru a bezprostřední zahájení léčby jsou jedním z faktorů, které výrazně zvyšují vyhlídky pacientek na úplné uzdravení a snižují nutnost radikálního chirurgického řešení.

Rakovina prsu je nemocí, která pronásleduje stále mladší ženy. Ty se však musí spolehnout na samovyšetření nebo si preventivní prohlídku na ultrazvuku či mamografu uhradit samy. Ze zdravotního pojištění mají totiž na screeningové vyšetření nárok až od 45 let, a to jedenkrát za dva roky.

Ordinace odesílá pravidelně pacientky ve věku 45 – 69 let na screeningovou mamografii do těchto center:

  • Mamodiagnostické pracoviště radiologické kliniky FN Olomouc, I. P. Pavlova 6, Olomouc – tel. 588 444 736
  • Promedica s.r.o. – diagnostické centrum, Na Šibeníku 1, Olomouc – tel. 585 413 991, 585 413 961
  • Mamma centrum Olomouc, s.r.o., Dlouhá 28, Olomouc-Lazce – tel. 731 613 485