Doporučení k provádění screeningu poruch glukózové tolerance v graviditě

Vít UnzeitigKateřina Andělová a Alexandra Stará

  • Základním screeningovým vyšetřením je O’Sullivanův test, který se provádí ve 24. – 28. týdnu těhotenství perorálním podáním 50 gramů glukózy na lačno. Při patologických hodnotách glykémie (na lačno více než 5,5 mmol/l, za 60 minut vyšší než 7,8 mmol/l) je indikován orální glukózo-toleranční test (oGTT). Tím není dotčena povinnost lékaře provést toto vyšetření u těhotných s vysokým rizikem již na počátku gravidity.
  • Vyšetřují se všechny ženy ve věku 25 let a více. Ženy mladší než 25 let vyšetřujeme pouze v případě rodinné zátěže diabetem, se zatíženou porodnickou anamnézou nebo ženy obézní.
  • Orální glukózo-toleranční test (oGTT) lze provést buď místo O’Sullivanova testu nebo povinně co nejdříve po zjištění patologických hodnot glykémie (viz bod 1). Vždy vyšetřujeme hodnoty glykémie na lačno (do 5,5 mmol/l) a 120 minut po zátěži (do 7,7 mmol/l). Vyšetření glykémie 60 minut po zátěži není povinné (hodnoty do 8,8 mmol/l).
  • Je-li glykémie kdykoliv v průběhu dne vyšší než 11,1 mmol/l, je diagnóza gestačního diabetu jasná a o-GTT není třeba provádět.
  • Je-li dva dny po sobě glykémie na lačno vyšší než 7,0 mmol/l, je diagnóza gestačního diabetu jasná a o-GTT není třeba provádět.

Literatura:
Andělová, K.: Standardy péče o diabetes mellitus v těhotenství. čes. Gynek., 2005, 70, s. 000 – 000.
Bartoš, V., Pelikánová, T. et al.: Praktická diabetologie (2. vydání). Galén Praha, 2000. S. 345 – 365.

5. května 2005

Napsat komentář